Pracovné pozície

Pracovná náplň fyzioterapeuta
 • vyšetruje klientov a posudzuje ich zdravotný stav
 • zabezpečuje evidovanie dokumentácie o zdravotnom stave pacientov
 • schvaľuje terapiu
 • vykonáva komplexnú fyzikálnu terapiu; svetloterapiu, elektroterapiu galvanickými prúdmi, nízkofrekvenčnými prúdmi, stredofrekvenčnými prúdmi a vysokofrekvenčnými prúdmi,
 • vykonáva masérske a fyzioterapeutické techniky
 • aplikovanie schématickej akupunktúry
 • realizuje aktívne cvičenia, aktívne asistované cvičenia, pasívne cvičenia, rezistované cvičenia aj s využitím mechanoterapie
 • spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti
 • vykonáva základné kineziologické vyšetrenia a svalový test
 • kontrola hygieny a čistoty na pracovisku
 • uskutočňuje výskum vo fyzioterapeutickej starostlivosti, monitoruje požiadavky na výskum a jeho výsledky využíva v praxi
 • meria fyziologické funkcie osobe v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti
 • poskytuje poradenstvo pri stanovovaní správneho spôsobu cvičenia, chôdze, sedenia, státia, držania tela a podobne
 • vytvára aktívnu komunikácia s klientmi
 • informuje klientov o potrebe cyklickosti terapie na dosiahnutie požadovaných cieľov
 • koordinovanie fyzioterapeutickej starostlivosti
 • každí fyzioterapeut si sám kontroluje medicínske správy a eviduje ich zakladanie
 • medicínske správy sa v systéme ukladajú a tlačia sa len komparatívne (porovnávacie)
Pracovná náplň maséra
 • vykonáva rôzne druhy masáží, podľa vzdelania
 • je podriadení zdravotníckymi pracovníkmi spoločnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby pri zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečuje hygienu, prístrojov a zariadení používaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zabezpečuje hygienu priestorov využívaných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • vytvára aktívnu komunikácia s klientmi na nemedicinskej úrovni
 • zabezpečuje výkon pomocných aktivít, pod vedením fyzioterapeuta
 • asistuje pri vykonávaní fyzikálnej terapie
Pracovná náplň recepčnej
 • osobná komunikácia s klientmi pri príchode na kliniku
 • evidovanie klienta do systému
 • zapisovanie subjektívnych ťažkostí klienta do systému
 • prideľovanie pozícií na terapiu
 • po ukončení terapie komunikácia s klientom, získavanie spätnej väzby
 • osobné objednávanie klientov na ďalšie termíny
 • call service
 • príjem hotovostných a bezhotovostných platieb klientov (terapie, fyzioterapeutické pomôcky)
 • správa hotovosti
 • týždennom reporte – spotreba materiálu v zariadení
 • komunikácia pri vykonávaní aktivít a podkladov pre SB
 • tvorba a organizácia rozpisu pracovných zmien pre masérov
 • kontrola mesačného reportu masérov
 • rôzne administratívne práce (spisovanie zápisníc, poštová kniha, preberacie protokoly, a.i.)
 • sumarizácia a spisovanie objednávok
 • manažment chodu prevádzky
 • otváranie pracovného dňa, vyvesenie vedúceho smeny
 • zatriedenie fyzioterapeutov na pracovisko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *