Zásady firemnej kultúry

KLINIKA KOSTKA uznáva nasledujúce hodnoty:

Úcta k človeku a rešpekt pred jeho dôstojnosťou
Týmto spôsobom vnímame všetkých ľudí, či už to sú zamestnanci, klienti, obchodní partneri alebo zástupcovia zoskupení či menšín. Zo zásady sme proti akejkoľvek diskriminácii, zasadzujeme sa o rozmanité zloženie nášho podniku. K tejto rozmanitosti patrí každý bez ohľadu na pôvod, kultúru, národnosť, rasu, pohlavie, náboženstvo, kvalifikáciu, zdravotné postihnutie, vek atď.

Čestnosť a dôvera v medziľudských kontaktoch
Iba v atmosfére dôvery a fair-play konania je možné vo vyváženom pomere spojiť rôzne záujmy vo vnútri spoločnosti. Dávame si záležať na férovom konaní, šancu chceme dať všetkým.

Otvorenosť a ochota na rozhovory
Vo všetkých oblastiach spoločnosti podporuje Klinika Kostka otvorenosť vo vzájomnej komunikácii. V podniku platí princíp otvorených dverí, to znamená, že každý zamestnanec môže kedykoľvek hovoriť so svojim nadriadeným alebo s ľuďmi z vedenia podniku o vzniknutých problémoch a nezrovnalostiach. Otvorenosť je tiež princípom našej podnikateľskej komunikácie.

Spokojnosť klientov je meradlom našich aktivít

Klinika Kostka sa snaží o priblíženie sa klientom a podľa ich želaní a potrieb prispôsobuje svoju ponuku zdravotnej starostlivosti a služieb.

“Chceme mať spokojných klientov” pod týmto mottom stanovuje Klinika Kostka nové pravidlá ohľadne klientskeho servisu. Našim klientom ponúkame jedinečnú možnosť ako sa zbaviť svojich bolestivých stavov novými fyzioterapeutickými procesmi, ktoré sú zakotvené v štandardách nášho zdravotníckeho zariadenia.

Naši pracovníci sa vyznačujú tým, že svojim klientom poskytujú tieto služby:

  • prívetivosť
  • prvotriedne poradenstvo
  • rýchle vybavenie objednávky
  • dostupnosť zdravotnej starostlivosti
  • príjemnú atmosféru pri terapiách

Spokojnosť tímu Kliniky Kostka je predpokladom nášho úspechu

Ponúkame zaujímavé pracovné miesta s možnosťami budovania kariéry a spolupôsobenia pri vytváraní našej spoločnosti, v angažovanosti našich pracovníkov vidíme garanciu nášho úspechu. Všetci sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti a svojim nasadením výrazne prispievajú k jej úspešnému rozmachu.

Dbáme na to, aby výber zamestnancov na jednotlivé pracovné pozície bol ten najlepší. Pod pojmom vzdelanie a kvalifikácia nechápeme iba odborné znalosti, ale tiež sociálne schopnosti a vlastnú iniciatívu. Na jednej strane kladieme na našich pracovníkov vysoké nároky, na druhej strane sme pripravení im tiež mnohé ponúknuť:

  • férové správanie, dôveru a príjemnú atmosféru na pracovisku
  • solídne zaškolenie
  • zaujímavé a mnohotvárne pracovné úlohy
  • flexibilný pracovný čas
  • zapojenie do procesov rozhodovania

Čestné správanie voči našim klientom a obchodným partnerom je základom dlhodobej spolupráce

Klinika Kostka sa snaží o vedenie trvalých partnerských, obchodných a klientských vzťahov. Dôležitými faktormi sú v takýchto vzťahoch predovšetkým dôvera a slušnosť.

Klinika Kostka spolieha na absolútnu spokojnosť svojich klientov. Na to potrebujeme partnerov, ktorí sú pripravení splniť najvyššie požiadavky kladené na kvalitu a efektivitu. Pretože iba tak je možné vyhovieť rastúcim potrebám klientov a partnerov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *