Neuronálna diagnostika

Tento pojem vyjadruje snahu identifikovať novými meracími prístrojmi stav organizmu alebo jeho časti tak aby sme sa snažili odhaliť nielen odpoveď na otázku čo klienta obťažuje, respektíve s čim prišiel za nami, kde je problém, ale hľadať aj rôzne súvislosti, ktoré mohli pôsobiť pri vzniku ťažkostí.

Práve tento dôvod, hľadania súvislosti, v rámci fungovania jedného organizmu je nosnou témou pre analyticky pohlaď na neuronálnu diagnostiku v rámci témy „Objektívna medicína“ .

Z minulosti vieme, že veľmi často vzniká pohlaď na organizmus prostredníctvom jednoznačných kritérií, ktoré je potrebné odhaliť. Pravé takýmto smerom sa uberá medicína európskeho štandardu kde sa snaží odpovedať v meraní elementárnych parametrov a tak odpovedať o aké ochorenie sa jedna a čo všetko musíme ešte zmerať aby sme čo najjednoznačnejšie zadefinovali organizmus v nomenklatúre ochorení. A tak v čo najmenšej miere došlo k pochybeniu pri stanovovaní diagnózy.

Práve tu nastáva prvý problém a to na úrovni extrémnej elementárnej úrovne, ktorá jednoznačne síce odpovedá na stav organizmu na úrovni kauzálnej príčiny predom definovanej v tabuľke ale neponúka nám pohlaď na organizmus na úrovni rôznych súvislosti či už vo vnútri organizmu alebo faktorov pôsobiacich zvonku.

Náš pohľad je veľmi často podriadený analytike kde sa snažíme hľadať nielen jeden elementárny znak ale hľadáme čo najviac zmien oproti normálu v organizme človeka. Postupne vytvárame aj záťaž na organizmus, následne sledujeme zozbierané údaje a teda reakcie. Potom v komparácii s už zozbieranými dátami ponúkame retrospektívny pohlaď na organizmus. Tak hľadáme odpoveď na otázku či práve zbieranie priebehových informácii nie je dôležitejšie ako statické vyhodnocovanie stavu organizmu.

Zo skúsenosti a analytiky našich terapii sme zistili, že práve takýto typ sledovania a následného poznania nám prináša oveľa podrobnejší pohľad na stav organizmu a ľahšie dokážeme odhaliť v akom stave sa organizmus nachádza a čo všetko by sme mohli od neho očakávať nielen v obraze zlepšujúceho sa stavu ale aj v obraze zhoršovania, respektíve z iného pohľadu napríklad na priebeh únavy.

Preto sme vytvorili pomenovanie neuronálna diagnostika v rámci našej veľkej témy „Objektívna medicína“ a ponúkame tak nový pohľad na priebeh nielen ochorení ale aj diagnostiku organizmu. Tak hľadáme nové cesty a postupy na odstránenie niektorých porúch v ňom a ponúkame tak štandardizované postupy aby sme vedeli jednoznačne definovať vplyv fyzikálnych veličín pri priebehových zmenách v organizme.

 

Príklad:

Radikulárny syndróm v dvoch pohľadoch:

1. štandardná analýza

1.1. Štandardy pohlaď hovorí o tom že sa jedna o degeneratívne postihnutie koreňových zväzkov nervov chrbtice. Na dokázanie degenerácie používame EMG vyšetrenie, RTG vyšetrenie a MRI vyšetrenie.

2. Pohľad neuronálnej diagnostiky je odlišný:

2.1. vyšetrujeme reflexologicky

2.2. vyšetrujeme adaptačne – zmeny ktoré si všímame ako ľudské stereotypy, či nedochádza k únavovým zmenám

2.3. postreakčne – záťažový stav napríklad na masáž, laser a podobne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *