Fakty a vízia/Proposal

Klinika Kostka Healthcare centre vznikla v roku 2000, v súčasnosti má za sebou cca 17 úspešných rokov odstraňovania fyzickej bolesti vďaka širokej škále fyzioterapeutických procesov. V našej databáze sa nachádza 46 000 klientov, ktorí absolvovali 1 000 000 terapií, teda disponujeme 1 000 000 medicínskymi záznamami.

Naša metodológia zdravotnej starostlivosti je postavená na štandardizovaných procesoch spojených s jednoznačnou kontrolou prostredníctvom interného informačného systému. Dominantnou štruktúrovanou procedúrou vo fyzioterapeutických procesoch je aplikovanie myostimulačného impulzu v kombinácii so schématickou akupunktúrou.

Fakty

  1. V odbornej praxi sa zaoberáme bolestivými stavmi chrbtice neinfekčného pôvodu.
  2. Máme vlastný výskum a vývoj, zameraný na vyliečenie z ťažkostí a postupné celkové ozdravovanie klienta na holistickom princípe.
  3. Dominantne (cca 45% našich klientov) sa zaoberáme radikulárnym syndrómom horných a dolných končatín.
  4. 85% našich klientov, ktorí boli na základe podrobnej diferenciálnej diagnostiky zaradení medzi bolestivé stavy s neinfekčným pôvodom v chrbtici, cíti radikálne zlepšenie svojho zdravotného stavu.
  5. V objektívnej klasifikácii na posúdenie zlepšenia zdravotného stavu u klientov využívame princíp prítomnosti DGU fenoménu. U každého klienta, ktorý absolvuje štandardizovanú terapiu v predpísanej dĺžke, zaznamenávame v objektívnom vyšetrení prostredníctvom opakovanej magnetickej rezonancie zmenu medzistavcovej platničky s výraznou redukciou objemu herniovaných štruktúr, ktoré tlačia na štruktúry durálneho vaku alebo celkovo na okolité štruktúry a spôsobujú bolestivý podnet.

 

Aktivity

Čo robí Klinika Kostka

Novými neuro-fyzioterapeutickými metódami ponúkame spôsob, ako eliminovať civilizačné ochorenia neinfekčného pôvodu.

Spolupráca

Hľadáme oponentov, s ktorými budeme spolupracovať pri overovaní našich štandardizovaných postupov. Mali by nám pomôcť overiť a potvrdiť našu metodiku, naše štandardizované procesy a naše výsledky na širšom spektre pacientov, v technicky vyspelejšom a štatisticky prepracovanejšom prostredí.

Projekt, ktorý realizujeme

Aplikácia nových neuro-rehabilitačných metód na ľudský organizmus s cieľom znižovať výskyt civilizačných ochorení pohybového aparátu neinfekčného pôvodu.

 

Validita

Záťažový test – ľahká analýza – klient absolvuje terapiu podľa štandardov Kliniky Kostka, v rámci nej meriame signál myostimulačného impulzu v kombinácii so schématickou akupunktúrou, a ten vyhodnocujeme ako odchýlku od fyziologickej normy.

Rôznorodé dáta na definovanie zmeny – štandardná terapia v zdravotnej starostlivosti – klient je analyzovaný – dostáva lieky, terapiu – lekári vyhodnocujú veľké súbory dát umožňujúce presné popísanie/ znázornenie zmeny v organizme, a tak hľadajú odchýlku od fyziologickej normy.

 

Ponúkame výsledok – nielen proces.

 Zdravotná poisťovňa eviduje, že v regióne, kde pôsobíme, existuje metodika, ktorá pozitívne vplýva na zdravotný stav populácie. Spotreba liekov na vertebrogénne ťažkosti oproti iným regiónom za obdobie od roku 2000 bola neporovnateľne nižšia.

 

Definície nových pojmov

Objektívna medicína – pohľad na výstupy v medicínskej praxi a na možnosti ako spracovávať a analyzovať nálezy u klientov. Tento pojem vyjadruje jednoznačnú hodnotu nálezu u klienta porovnanú s fyziologickým nálezom.

Neuronálna diagnostika – metodika hodnotenia zmien v ľudskom organizme podľa funkčných pravidiel evidovaného signálu.

DGU fenomén (disc grow up) – prejavom regenerácie organizmu na základe vplyvu našich štandardizovaných procesov a postupov liečby medzistavcovej platničky. V našej praxi popisujeme DGU fenomén nielen na platničke, ale ja na iných štruktúrach či systémoch organizmu.